Jak działa mechanizm płukania instalacji chłodniczej ?

Nasz system pracuje z każdym rodzajem czynnika chłodniczego i może być stosowany do każdego rodzaju / rozmiaru systemu chłodniczego. Jest on więc idealnym rozwiązaniem np. przy modernizacjach lub usuwaniu wszelkich zanieczyszczeń w wyniku przepalenia silnika sprężarki.

Elementy składowe i zachodzące procesy:

1. Cylinder ssawny czynnika chłodniczego.
2. Unoszenie i opadanie ciekłego czynnika chłodniczego.
3. Woda zalegająca na czynniku chłodniczym.
4. Ciekły czynnik chłodniczy.
5. Oleje + kwasy + cząstki zawiesiny.
6. Zbiornik odseparowania fazy ciekłej.
7. Czujnik ciśnienia ssawnego.
8. Wlot sprężarki.
9. Czujnik ciśnienia tłocznego.
10. Zbiornik rozprężny.
11. Kontrola wizualna i monitorowanie procesów przez wziernik.

ADRES

Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa

KONTAKT

604 197 998

biuro@art-klima.pl

www.art-klima.pl