Aspekty ekologiczne wykorzystywanej przez nas metody

Zastosowanie płukania instalacji czynnikiem roboczym ma wiele zalet z punktu widzenia ekologii : 
 

  • nie ma potrzeby stosowania chemii do płukania systemu
  • unikamy usuwania czynnika z instalacji
  • mamy możliwość regeneracji bądź recyklingu czynnika chłodniczego
  • zapewnione jest pełne odseparowanie starego oleju od czynnika
  • operacja jest bezpieczna
  • Podczas procesu odzysku oleju z instalacji czynnik chłodniczy odparowuje i wraca z powrotem do zamkniętego układu chłodniczego


O jakości rozwiązania świadczy Złoty Medal za wartościowość dla środowiska przyznany w 2007 roku na Wystawie Wynalazków w Genewie.

ADRES

Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa

KONTAKT

604 197 998

biuro@art-klima.pl

www.art-klima.pl