Czy można wypłukać instalację chłodniczą bez wprowadzania dodatkowej chemii...?

Instalację płuczemy wykorzystując istniejący czynnik chłodniczy. 

Nie ma potrzeby wprowadzania chemii do układu chłodniczego.                                   

W metodzie tradycyjnej ilość płynu do czyszczenia instalacji jest w zasadzie szacowana ponieważ nigdy nie znamy dokładnego stopnia zanieczyszczenia wnętrza układu.Wobec tego płynu jest zbyt mało lub zbyt dużo co wręcz uniemożliwia zapewnienie optymalnych warunków pracy systemu.

W naszej metodzie problem ten nie istnieje. 

Nie wprowadzamy do systemu żadnych dodatkowych,zbędnych sybstancji.
Nie ma zatem ryzyka dodatkowego zanieczyszczenia instalacji, utraty gwarancji czy też pogorszenia parametrów pracy urządzeń. 

Co więcej mamy pewność, że wykorzystujemy 100 % możliwości systemu.W naszej metodzie problem ten nie istnieje.

ADRES

Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa

KONTAKT

604 197 998

biuro@art-klima.pl

www.art-klima.pl