PŁUKANIE INSTALACJI = BEZPIECZEŃSTWO UKŁADUCHŁODNICZEGO !

W trakcie prowadzenia diagnozy poprawności działania systemów klimatyzacji lub wykonywanych modernizacji może zaistnieć konieczność kompleksowego wyczyszczenia układu chłodniczego systemu klimatyzacji aby zapewnić jego dalszą poprawną pracę.

Możliwości zastosowania:

  1. Przy RENEWAL - wymiana starych systemów R22 na nowe zachowując instalację chłodniczą - warunek konieczny
  2. Prewencyjnie - by przedłużyć żywotność elementów układu chłodniczego takich jak sprężarka czy niektóre zawory.
  3. W celu poprawienia efektywności energetycznej istniejącego systemu o 8-12%.
  4. Przy RETROFICIE- wymiana czynników i olejów chłodniczych.
  5. Po spaleniu sprężarki - w celu usunięcia zakwaszonego oleju.

Zalety zastosowania:

  1. Nie wprowadzamy chemii do układu chłodniczego                                                                                                                                                                                  - płuczemy instalację z wykorzystaniem istniejącego czynnika chłodniczego                                                                                                                                              - brak ryzyka utraty gwarancji lub pogorszenia parametrów urządzenia.
  2. Usuwamy cały olej chłodniczy z instalacji.
  3. Usuwamy zabrudzenia, kwasy, cząstki stałe.
  4. Pozbywamy się wilgoci z instalacji.
  5. Możliwość zastosowania we wszystkich instalacjach freonowych: SPLIT, Multi-Split, VRF, Chillery, chłodnictwo, centrale wentylacyjne, agregaty skraplające.

ADRES

Kasprzaka 25A, 01-224 Warszawa

KONTAKT

604 197 998

biuro@art-klima.pl

www.art-klima.pl